środa, 22 lutego 2012

Zugmunt II AugustPrzeprowadził unifikację Litwy i Korony, która zapoczątkowała istnienie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przy okazji był półwłochem o delikatnym usposobieniu, który popełnił mezalians.